Viničné Šumice
Naposledy aktualizováno: 30.10.2019

Ceník poplatků a náhrad

Půjčování knih a časopisů                                                   zdarma
Zápis nového čtenáře-první registrace                            15,-- Kč
Evidenční poplatky s platností na 12 měsíců
 - děti do 15 let                                                                         15,-- Kč
 - dospělí                                                                                   
30,-- Kč
Veřejný internet                                                                       zdarma
(přístupný všem v půjčovní době knihovny)  
Tisk z internetu    1 stránka                                                   1,-- Kč

Poplatky z prodlení
Bez písemné upomínky po dvou týdnech
po překročení výpůjční lhůty                                              10,-- Kč

Upomínky
1. upomínka                                                                             15,-- Kč
2. upomínka                                                                             25,-- Kč 
3. upomínka                                                                             45,-- Kč
Upomínací dopis                                                                    80,-- Kč

Další sankční poplatky
Náhradní čtenářská legitimace                                          10,-- Kč
Úkony spojené s likvidací způsobené škody                20,-- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky                                    20,-- Kč

Odebírané časopisy

Pro děti:
Čtyřlístek, ABC


Pro dospělé:
Vlasta, Květy, 100+1, Flóra, Zahrádkář, Senior, Zdraví, Domov, Bydlení, Koktejl, Výběr, Generace